מלאו את הפרטים הבאים

תראו מה שצבע יכול לעשות   (מאמר מס' 3 בסידרה)


מעצבת פנים בחיפה הרב-תרבותית מציגה מחקר חדש
המצביע על השוני בהשפעתם של ירוק וכחול
על תפישה והתנהגות של אנשים מתרבויות שונות

 

מאת: ד"ר ענת קליין

כמעצבת פנים בחיפה, עיר המאוכלסת בתושבים מתרבויות שונות, מעניין לבחון את השוני בהשפעתם של צבעים על תפישה והתנהגות של אנשים מתרבויות שונות, כפי שעולה ממחקר חדש[1]. שכן, להשפעת הצבעים על חשיבה והתנהגות ישנן השלכות גם על עיצוב פנים והום סטיילינג.

מה שכחול יכול לעשות

 

 

 

בניגוד לאדום, מחקרים קודמים הראו, כי צפייה בכחול מגבירה ביצועים ולאחרונה אף הראו, כי היא מועילה ומסייעת למשימות מוכוונות פרטים (detail oriented). לטענת החוקרים במחקר הנוכחי, אדום וכחול גורמים לאסוציאציות שונות בתחום הקוגניטיבי (תחום החשיבה), כך שהן משרות מוטיבציות חלופיות. לטענתם, הואיל ואדום קשור תכופות לסכנה, הוא מפעיל מוטיבציית הימנעות בהקשרים של הישגיות.
לעומת זאת, לדבריהם, מאחר שכחול נקשר לפתיחות, שלום, שלווה, רוגע, עצב, ורעיונות הקשורים לאוקיינוס ושמים, לכן הוא מפעיל מוטיבציית גישה והתקרבות. כך הוא גורם לאנשים להתנהג באופן יותר משוחרר וחקרני, תוך לקיחת סיכונים.

במחקר הנוכחי, בשני סוגי הניסויים שנערכו, הרעיונות תחת הנושאים מים/ שמיים נקשרו באופן עקבי לקטגוריית הצבע הכחול בקרב האנגלים (לדוגמה,  קרירות, רטיבות, רגיעה וכד'). בקרב המשתתפים הסינים הדו-לשוניים רעיונות כגון מעוף, מרחב ועומק נקשרו לקטגוריית הצבע הכחול. כמו כן, עלה מהמחקר, כי צבע כחול ספציפי: 28E, נקשר לפסיביות  בקרב שלוש התרבויות שבמחקר: אנגלים חד -לשוניים דוברי אנגלית, סיניים דו-לשוניים דוברי אנגלית וסינית וסינים חד-לשוניים דוברי סינית (מנדרין או קנטונז).

יחד עם זאת, נמצאו הבדלים בין התרבויות בטווח בהירות הצבעים שנבחרה. בעוד הסינים הדו-לשוניים בוחרים בצבעים בטווח שבין בהירות בינונית לכהה והסינים החד-לשוניים בוחרים בצבעים בטווח שבין בהירות קלה לבינונית, המשתתפים האנגלים בחרו צבעים בטווח שבין בהירות קלה לבינונית ולכהה כדי לייצג רעיונות הנקשרים לפסיביות. לפיכך, למרות שרעיונות של פסיביות נקשרים באופן עקבי לצבע הכחול הספציפי 28E בשלוש התרבויות הנחקרות, בכל הניסויים, מהממצא הנוכחי עולה, כי פסיביות בתרבות האנגלית כוללת טווח בהירות רחב יותר מאשר בתרבות הסינית.

מה שירוק יכול לעשות

 

 

לאחרונה, ירוק נמצא כמסייע לביצוע משימות קוגניטיביות (תהליכי חשיבה) בהנחה שירוק קשור לצמיחה (גופנית ופסיכולוגית כאחת), ועשוי לשמש  כסימן שמעורר גישה של שליטה (mastery-approach) בהקשרים יצירתיים. אולם, במחקר הנוכחי, הצבע הירוק נקשר לרעיונות כגון רעננות ובריאות, ולא נמצאה כל אסוציאציה ישירה הקשורה לצמיחה.
בדומה לאסוציאציית הכישלון הנקשרת לאדום, אבל לא נמצאה בכל  המחקרים  וגם לא במחקר הנוכחי, ייתכן שגם אסוציאציות בין ירוק לצמיחה תלויות בהקשר ספציפי. יחד עם זאת, האסוציאציה שנקשרה לבריאות תומכת בממצאי מחקר קודם, לפיהם ירוק נקשר לתפישה של בריאות מוגברת ולתוצאות תרגול חיוביות.

אסוציאציות מוסכמות הנקשרות לירוק לא נמצאו חזקות כפי שציפו. לדוגמה, ירוק נתפס בדרך כלל כמציין בטיחות. אולם במחקר על אדום מול ירוק, נמצאה הוכחה חזקה לאסוציאציה בין אדום לסכנה, אבל הוכחה חלשה לאסוציאציה בין ירוק לבטיחות. מימצאים אלה תומכים במימצאי המחקר של  [2]Pravossoudovith  ועמיתיו. בנוסף, לא נמצא ירוק ספציפי כלשהו שהיה קשור חזק לרעיון כלשהו, בהשוואה עם אדום וכחול.

מחקר קודם הראה שירוק יכול לשמש, לעיתים, כסימן סמוי המפעיל השפעה עדינה על קוגניציה (חשיבה) והתנהגות. אולם לדברי החוקרים במחקר הנוכחי, הכוח, והמידה, שבהם מיושמת משמעות הירוק, הם פחותים בהרבה ממשמעות הצבעים אדום וכחול ומהשפעתם.

ההקשר, שבו נחשפים אנשים לצבע מסויים,
משפיע על משמעותו עבורם ועל התנהגותם.
להשפעה זו ישנן גם השלכות על עיצוב פנים והום סטיילינג

 

לדברי החוקרים, בהתאם לתיאוריית "צבע-בהקשר" (color-in context theory) – ההקשר הפיסי או הפסיכולוכי שבו תופשים את הצבע, נחשב כמשפיע על המשמעות של צבע זה, ובהתאם על התגובות כלפיו. ולכן, ההקשר הכללי שבו דיווחו משתתפי המחקר הנוכחי על האסוציאציות שלהם למראה צבעים מסויימים, ייתכן שלא יעודד אסוציאציות אלה להפוך לבולטות בהשוואה להקשר ספציפי מסויים. לדוגמה, נוכחות צבע אדום בכיתה שבה נערכת בחינה עלול לעורר אסוציאציה של כישלון. לעומת זאת, פתיחת עסק חדש שהקיר בו אדום או  פריט בולט מעוצב באדום – תגרום להתלהבות ומשיכה.

לכן, הרגישות להקשר (context) מסויים לאסוציאציות, המתעוררות למראה צבעים, מדגישה את החשיבות של מחקרים נוספים בעתיד שיתרכזו  בהקשרים שונים. יש לעשות זאת, מסכמים החוקרים, תוך שימוש בגישה השיטתית שבה ערכו את המחקר החדש. לטענתם, גישה שיטתית זו תאפשר למחקרי המשך עתידיים לבדוק השפעות של צבעים שונים על אנשים מתרבויות שונות נוספות. יתרונם של מחקרים חדשים כאלה יהיה בכך, שיוכלו לשער ולנבא מראש אלו צבעים מסויימים השפעתם תהא אוניברסלית, בעוד השפעתם של אחרים תהיה תלויית תרבות.

מהמחקר החדש עולה,
כי  צבעים מסויימים מעלים אסוציאציות אוניברסאליות
בקרב הנחשפים להם בכל התרבויות.
לעומת זאת, ישנן אסוציאציות שספציפיות לתרבויות מסויימות

 

לסיכום, המחקר החדש שהבאתי לכם בשלושת  מאמרי הסידרה  העלה את ממצאיו במאמר שהתרכז באדום, כחול וירוק. יחד עם זאת, מצא במחקר, כי ישנן אסוציאציות רעיוניות אוניברסליות וחוצות תרבויות, העולות למראה צבעים נוספים. לדוגמה, לבן נקשר לטוהר, כחול נקשר לכל הקשור למים או לשמיים, ירוק נקשר לבריאות ולטריות, סגול נקשר למלכותי ואילו ורוד נקשר לתכונות נשיות. כעס, עצירה/ סכנה, התלהבות/ התרגשות נקשרו לאדום. נינוחות ורגיעה – לכחול, ומסתוריות לסגול. ממצאים אלה עקביים ומחזקים ממצאים של מחקרים קודמים.

לעומת האסוציאציות האוניברסאליות, נמצאו אסוציאציות רעיוניות שהן ספציפיות לתרבות מסויימת. לדוגמה, אדום וכתום נקשרים אצל הסינים להתלהבות, בעוד אצל האנגלים הם נקשרים למשיכה. שעמום / זיקנה נקשרו לאפור וחום במוחם של האנגלים. ואילו במוחם של הסינים  החד לשוניים, דוברי הסינית – שמירת פרופיל נמוך נקשרו לאפור ולחום, בעוד  במוחם של הסינים הדו-לשוניים (דוברי אנגלית וסינית) נקשרו זיקנה ושעמום לכחול ולאפור. כמו-כן, בניגוד לאנגלים, הסינים קשרו וורוד לרומנטיות ולבן לתערובת.

 

Bibliography

[1]   Tham, D. S. Y., Sowden, P. T., Grandison, A., Franklin, A., Lee, A. K. W., Ng, M., Park, J., Pang, W., & Zhao, J. (2019). A systematic investigation of conceptual color associations. Journal of Experimental Psychology: General Advance online publication.  https://doi.org/10.1037/xge0000703

[2]   Pravossoudovitch, K.. Cury, F.,Young, S.G., &Elliot, A.J. (2014). Is red color of danger? Tesing an implicit red-dager association. Ergonomics, 57, 503-510.

מעוניינים בשיחה או בפגישה אתי?

מלאו את הפרטים הבאים

עוד בנושא

אפור. אבל מעניין ויוקרתי

בטון הפך לא רק לחיפוי קיר לגיטימי בתוך הבית, אלא גם לחיפוי יוקרתי. מאחר שבעיצוב הבית סלון משמש שחקן מרכזי, חיפוי בטון על קיר שלם  בסלון הופך אותו לקיר כוח - אלמנט דקורטיבי דומיננטי   מאת:  ד"ר ענת קליין: לאחר שהשתלב כבר בתחומים אחרים בעיצוב והלבשת הבית, הוא הולך ותופס מקום של כבוד...
קרא עוד >>

תראו מה שצבע יכול לעשות (מאמר מס' 2 בסידרה)

מעצבת פנים בחיפה הרב-תרבותית מציגה מחקר חדש המצביע על השוני בהשפעת הצבע האדום על תפישה והתנהגות של אנשים מתרבויות שונות   מאת: ד"ר ענת קליין  כמעצבת פנים בחיפה, עיר המאוכלסת בתושבים מתרבויות שונות, עניין  אותי לבחון ולהבהיר לכם את השוני בהשפעתם של צבעים על תפישה והתנהגות של אנשים מתרבויות שונות, כפי שעולה ממחקר חדש[1]. שכן,...
קרא עוד >>

תראו מה שצבע יכול לעשות (מאמר מס' 1 בסידרה)

מעצבת פנים בחיפה מתחקה אחר השפעותיהם של צבעים על תפקוד קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי. יש להן השלכות גם על עיצוב פנים דירות      מאת: ד"ר ענת קליין כמעצבת פנים בחיפה, המודעת לחשיבותם של צבעים במגוון תחומים, תרגמתי עבורכם מאמרי מחקר על אודות השפעותיהם על תפקוד קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי. השפעות אלה מבהירות לנו, בעצם, מדוע צבע...
קרא עוד >>

מי שעולה ומי שיורד (מאמר מס' 3 בסידרה)

בין הטרנדים לשנת 2020 נמנים גם גווני כחול וירקרק מרגיעים. הם מתכתבים עם כחול הים הנשקף מהדירות, מתאימים לעיצוב פנים בחיפה   מאת:  ד"ר ענת קליין שילוב של צבעים מרגיעים, כגון גווני הכחול והירוק, בקירות ובריהוט הדירות, מתכתב עם כחול הים הנשקף מהן, מתאים לעיצוב פנים בחיפה. מדובר באחד הטרנדים לשנת 2020  שנראה לי,...
קרא עוד >>

מי שעולה ומי שיורד (מאמר מס' 2 בסידרה)

בין אם תבחרו ברטרו מודרני, בכהה אופנתי או בחזרה לטבע – לפי מעצבת פנים בחיפה – מדובר בטרנדים חמים לשנת 2020   מאת:  ד"ר ענת קליין קיימות וחזרה לטבע בעיצוב מעיון בעיתונים מובילים בעולם בנושאי כלכלה, עסקים ועיצוב עולה, כי מעצבי פנים הולכים ונוטים לתמוך השנה בתנועות הקיימות והחזרה לטבע. הם מעלים שאלות כגון:...
קרא עוד >>

מי שעולה ומי שיורד (מאמר מס' 1 בסידרה)

מעצבת פנים בחיפה מתחקה אחר הטרנדים בעיצוב פנים לשנת 2020 שחוזים עיתונים מובילים בעולם    מאת: ד"ר ענת קליין לכל מי שמתלבטים עכשיו כיצד לתכנן את עיצוב הפנים והלבשת הבית בביתם, כמעצבת פנים בחיפה, אספתי ותרגמתי למענכם כמה מהטרנדים בעיצוב לשנת 2020. מדובר בטרנדים שחוזים כמה מהעיתונים והמגזינים המובילים בעולם בנושאי כלכלה, עסקים ועיצוב. ביניהם...
קרא עוד >>

מרגיע, משרה שלווה, יציבות וביטחון

כחול הוכרז כצבע לשנת 2020 על-ידי מכון הצבעים העולמי "פנטון"   מאת: ד"ר ענת קליין מכון הצבעים העולמי פנטון הכריז באחרונה על כחול כצבע לשנת 2020.  כך הוא מחליף את הצבע קורל חי של שנת 2019, הידוע כצבע מעורר, משמח ואנרגטי. הצבע הנבחר הוא כחול קלאסי, מספר 19-4052. לדברי המכון, הצבע כחול קלאסי הוא...
קרא עוד >>

האם עיצוב הוא אמנות?

האם העובדה שעיצוב נשלט על-ידי כללים הופכת אותו לחסר יצירתיות, בהשוואה לאמנות?   מאת: ד"ר ענת קליין ספרות מחקרית ענפה על עיצוב בחמישים שנה האחרונות מצביעה על סדר וכללים, הנכפים על סיטואציות עיצוב מורכבות, כאלה המנחים עבודתם של מעצבים. אך האם העובדה שעיצוב נשלט על-ידי כללים הופכת אותו לחסר יצירתיות, בהשוואה לאמנות? Janet McDonnell1...
קרא עוד >>

רק לא לעגל פינות

על קסמן של פינות הבית ועל הפרקטיות שלהן בעיצוב פנים דירות מאת: ד"ר ענת קליין נישות הן פינות בדירה, המצויות בין שני קירות או בין שלושה. הן נוצרות במכוון למטרות שעבורן יועדו מראש, לדוגמה, פינה המיועדת לארונות מכל סוג שהוא, בין אם ארון-קיר לבגדים, ובין אם קבוצת מגירות לאחסון חפצים או מסמכים שונים. מתכננים...
קרא עוד >>

לא רק לשבת עליו

נכון שבעיקר יושבים עליו. פחות מתייחסים אליו כאל אובייקט דקורטיבי אבל, הכי מעניין הסיפור מאחוריו, שגם תורם לעיצוב פנים יוקרתי   מאת: ד"ר ענת קליין תפקידם המקורי והעיקרי של כסאות הוא אמנם לספק מקום ישיבה נוח. אולם, אי אפשר להתעלם מתרומתם לעיצוב פנים דירות. שם הם משמשים בתפקיד דקורטיבי, ממש כתמונות או כפסלים. אבל...
קרא עוד >>

כמו תמונה ששווה מיליון דולר

לא צריך להיות עשירים כדי להעניק לעיצוב פנים דירות נופך של תרבות ואמנות כל גלויה ישנה יכולה לתרום     מאת: ד"ר ענת קליין לא סוד הוא, כי אנשים בעלי הון נוהגים לקשט את בתיהם באוספים של אמנים ידועים. לא פעם הם מתייחסים לאוצרות האמנות שבבתיהם כאל השקעה כספית, בדומה להשקעה בזהב או ביהלומים. אבל, בעצם,...
קרא עוד >>

פררי, שנטל תומס, ולואי גוסט – מה המשותף?

בין אם אתם חובבי מכוניות ישנות, ובין אם אתם מכורים לאופנה או מתרגשים מריהוט מעניין, את כולם תמצאו במקום אחד, שכולו חגיגת עיצוב   מאת: ד"ר ענת קליין אין כמו מוזיאון העיצוב בברצלונה, כדי להעיד על הזיקה בין תחומי עיצוב שונים ואף כדי להמחיש אותה. רק בשנת 2014 נפתח  מוזיאון העיצוב הזה Museu del...
קרא עוד >>